Są już wyniki egzaminów TELC!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dotarły już do nas wyniki egzaminów TELC z języka niemieckiego na poziomie A2 przeprowadzonych w dniach 3 i 4 października dla uczestników 8 edycji kursów. Na 48 uczestników ósmej edycji projektu aż 42 osoby pozytywnie zaliczyły egzamin i otrzymały certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie A2! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy zdali egzamin i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka Goethego!

Certyfikaty można odbierać już od dzisiaj w biurze InBIT Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 47, pok. 112 (sekretariat) w godzinach 8.00-15.30. Jednocześnie informujemy, że osoby, które zdały egzamin, ale chciałyby poprawić swój wynik, nie mają niestety możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej w ramach naszego projektu planowanej na 16 listopada. Takie osoby mogą natomiast zawsze przystąpić do egzaminu ponownie na własną rękę. Instytucja egzaminująca dopuszcza możliwość wielokrotnego przystępowania do egzaminów językowych na tym samym poziomie.

Jeszcze raz pięknie dziękujemy za zaangażowanie w naukę i aktywne uczestnictwo w zajęciach wszystkim uczestnikom 8 edycji naszego projektu i zachęcamy do dalszej nauki języków obcych, bo jak to mawiają - języki obce otwierają niejedne drzwi!

 

Zwrot kosztów dojazdu za wrzesień 2015

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wnioski o zwrot kosztów dojazdu na kurs dla uczestników 8 edycji, którzy podpisali umowę o zwrot kosztów dojazdu, można składać w terminie od dnia odbycia ostatnich zajęć kursu do dnia 8 października do godz. 14.00. Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową - przy czym decyduje data wpływu dokumentów do biura, a nie data nadania. Dla przypomnienia - osoby dojeżdżające na kurs środkami komunikacji publicznej - wypełniają tylko wniosek o zwrot kosztów, natomiast osoby dojeżdżające samochodem - wypełniają wniosek o zwrot kosztów dojazdu oraz ewidencję przebiegu pojazdu. Oba formularze znajdują się w zakładce "Do pobrania".

Informacje o zasadach zwrotu kosztów dojazdu

Szanowni Państwo,

dla 50% uczestników Projektu Język Niemiecki dla Dorosłych (w pierwszej kolejności - os. w wieku 50+, bezrobotni, os. z niskim wykształceniem) przewidziana jest możliwość starania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

O decyzji przyznania zwrotu kosztów będziemy informowali Państwa telefonicznie lub mailowo do 11 sierpnia 2015r.

Podstawą do zwrócenia kosztów przejazdu jest:

- dostarczenie do Biura Projektu imiennego zaświadczenia od wybranego, publicznego przewoźnika (PKP, PKS, MZK itp.) na kwotę pobieraną na trasie z Państwa miejscowości do Szczecina lub Złocieńca.

- kserokopia dowodu rejestracyjnego jeśli wybrali Państwo dojazd na szkolenie samochodem, podpisana "za zgodność z oryginałem i data złożenia"

Upoważnienie do korzystania z samochodu dla osób pożyczającycj samochód na dojazd na zajęcia (wersja PDF) - pobierz

- co miesiąc składany wniosek o zwrot kosztów dojazdu, wraz z dowodami przejazdu na trasie (bilety)/ ewidencją przebiegu pojazdu na trasie. (zał. 2 i 3)

Załącznik 2. - Wniosek/oświadczenie ubiegania się o zwrot kosztów pojazdu (wersja PDF) - pobierz

 

Załącznik 3. - Ewidencja przebiegu pojazdu (wersja PDF) - pobierz

Do dnia 14 września 2015r., w godzinach od 9.00-13.00, w Biurze Projektu zbierane są dowody przejazdu, ewidencje przebiegu pojazdu oraz oświadczenia od przewoźnika wraz z wnioskami o zwrot kosztów za miesiąc lipiec i sierpień. Koszty przejazdów za miesiąc lipiec powinny być uwzględnione na JEDNYM WNIOSKU O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDÓW wraz z kosztami przejazdów za miesiąc sierpień. Wypłata dot. poniesionych kosztów na dojazdy nastąpi do dnia 28 września - łącznie zwrot za lipiec i sierpień.

 

Wyniki rekrutacji do VIII edycji kursu Język Niemiecki dla Dorosłych

Szanowni Państwo,

w zakładce "do pobrania" przedstawiamy wyniki rekrutacji do VIII edycji kursu Języka Niemickiego dla Dorosłych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w rekrutacji. Zakwalifikowanym gratulujemy, pozostałym życzymy wytrwałości w procesie samokształcenia i zachęcamy do obserwowania stron Lidera i Partnera Projektu.

Osoby z listy rezerwowej nie zakwalifikowały się do udziału w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy uczestnik z listy głównej zrezygnuje, na jego miejsce może wejść osoba z listy rezerwowej wg rankingu. W przypadku zwalniania się miejsc będziemy informowali poprzez stronę www, mailowo lub telefonicznie.

Prosimy o punktualność i obecność na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w celu podpisania umowy szkoleniowej. Nieuzasadniona nieobecność skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych i numerów kont bankowych w przypadku wnioskowania o zwrot kosztów dojazdu.

Aktualny Harmonogram zajęć dla uczestników VIII edycji - pobierz

 

 

Zakończono II etap rekrutacji

Szanowni Państwo,

wszystkim obecnym dziękujemy za udział w II etapie rekrutacji. Listy rankingowe z indywidualnymi numerami firmularzy zostaną opublikowane na niniejszej stronie w dniu 24 lipca 2015r. (piątek), po godzinie 12.00.

Osoby, które nie były obecne na rozmowach rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie zostały skreślone z listy kandydatów ze względu na brak ukończenia procesu rekrutacji. Od niniejszej decyzji nie ma odwołania.

Rekrutacja została zakończona - stworzone zostaną 4 grupy:

1. Złocieniecka - soboty i niedziele - podpisanie umów i pierwsze zajęcia 25.07.2015 (sobota), g.8.30 - Złocieniecki Ośrodek Kultury

2. Szczecińska - soboty i niedziele - podpisanie umów i pierwsze zajęcia 26.07.2015 (niedziela), g.8.30 - INBIT

3. Szczecińska - poniedziałki/środy/piątki - podpisanie umów i pierwsze zajęcia 27.07.2015 (poniedziałek), g.16.30 - INBIT

4. Szczecińska - wtorki i czwartki - podpisanie umów i pierwsze zajęcia 28.07.2015 (poniedziałek), g.16.30 - INBIT

Dokładne daty i godziny zajęć zostana opublikowane wraz z listami rankingowymi i przekazane do grup.

Lider projektu: Partner projektu: