Do pobrania

Dokumenty dla uczestników VIII edycji

INFORMACJE O PROJKECIE

Regulamin projektu - pobierz

Poziomy zaawansowania znajomości języka - pobierz

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (KURSANTÓW)

Umowa szkoleniowa (wersja PDF) -pobierz 

Deklaracja uczestnictwa (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (wersja PDF) - pobierz

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące (wersja PDF) - pobierz

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW

Zasady zwrotu kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Deklaracja ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Umowa o zwrot kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Wniosek/oświadczenie ubiegania się o zwrot kosztów pojazdu (wersja PDF) - pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu (wersja PDF) - pobierz

Upoważnienie do korzystania z samochodu (wersja PDF) - pobierz

 

Dokumenty rekrutacyjne I etap dla kandydatów

OSOBY BEZROBOTNE

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ODWOŁANEJ REKRUTACJI KWIETNIOWEJ: Prośba o przyjęcie formularza składanego w procesie rekrutacji do VIII edycji (odwołanej), wersja docx -  pobierz doc.

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja PDF) - pobierz

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja docx) -pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) - pobierz

Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o zarejestrowaniu w PUP (wersja docx) - pobierz

 

OSOBY SAMOZATRUDNIONE

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ODWOŁANEJ REKRUTACJI KWIETNIOWEJ: Prośba o przyjęcie formularza składanego w procesie rekrutacji do VIII edycji (odwołanej), wersja docx - pobierz doc.

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja PDF) - pobierz

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja docx) -pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) - pobierz

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wersja docx) - pobierz

 

OSOBY ZATRUDNIONE

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ODWOŁANEJ REKRUTACJI KWIETNIOWEJ: Prośba o przyjęcie formularza składanego w procesie rekrutacji do VIII edycji (odwołanej), wersja docx - pobierz doc.

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja PDF) - pobierz

Formularz rekrutacyjny do projektu (wersja docx) -pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wersja docx) - pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o zatrudnieniu (wersja docx) - pobierz

 

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ODWOŁANEJ REKRUTACJI KWIETNIOWEJ: Prośba o przyjęcie formularza składanego w procesie rekrutacji do VIII edycji (odwołanej), wersja docx - pobierz doc.

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji (dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach) - pobierz

 

INFORMACJE O PROJKECIE

Regulamin projektu - pobierz

Poziomy zaawansowania znajomości języka - pobierz

 

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (KURSANTÓW)

Umowa szkoleniowa (wersja PDF) -pobierz 

Deklaracja uczestnictwa (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wersja PDF) - pobierz

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (wersja PDF) - pobierz

Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące (wersja PDF) - pobierz

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW

Zasady zwrotu kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Deklaracja ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Umowa o zwrot kosztów dojazdu (wersja PDF) - pobierz

Wniosek/oświadczenie ubiegania się o zwrot kosztów pojazdu (wersja PDF) - pobierz

Ewidencja przebiegu pojazdu (wersja PDF) - pobierz

Upoważnienie do korzystania z samochodu (wersja PDF) - pobierz

 

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji - pobierz


Informacje dotyczące VIII edycji

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w VIII edycji projektu (PDF) - pobierz

Aktualny Harmonogram zajęć dla uczestników VIII edycji - pobierz

Wyniki rekrutacji I etap + harmonogram rozmów II etapu - pobierz

 

Informacje dotyczące VII edycji:

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w VII edycji projektu - pobierz

Harmonogram VII edycji kursu języka niemieckiego -  pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w VII edycji projektu - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_VII edycja - pobierz

Lista osób zwolnionych z II etapu rekrutacji_VII edycja - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej_VII edycja - pobierz

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji_VII edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące VI edycji:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w VI edycji projektu_ Grupa 1 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w VI edycji projektu_ Grupa 2 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w VI edycji projektu_ Grupa 3 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w VI edycji projektu_ Grupa 4 - pobierz

Harmonogram VI edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 1 - pobierz

Harmonogram VI edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 2 - pobierz

Harmonogram VI edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 3 - pobierz

Harmonogram VI edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 4_Złocieniec - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_VI edycja_Szczecin - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_VI edycja_Złocieniec - pobierz

Lista osób zwolnionych z II etapu rekrutacji_VI edycja - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej_VI edycja - pobierz

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji_VI edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące V edycji:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w V edycji projektu_ Grupa 1 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w V edycji projektu_ Grupa 2 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w V edycji projektu_ Grupa 3 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w V edycji projektu_ Grupa 4 - pobierz

Harmonogram V edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 1 - pobierz

Harmonogram V edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 2 - pobierz

Harmonogram V edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 3 - pobierz

Harmonogram V edycji kursu języka niemieckiego_Grupa 4 - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_V edycja - pobierz

Lista osób zwolnionych z II etapu rekrutacji_V edycja - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej_V edycja - pobierz

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji_V edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące IV edycji:

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w IV edycji projektu - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do IV edycji_Grupa A2 - pobierz

Harmonogram IV edycji kursu języka niemieckiego_Grupa A2 - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_IV edycja - pobierz

Lista osób zwolnionych z II etapu rekrutacji_IV edycja - pobierz

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji_IV edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące III edycji:

Aneks nr 1. do umowy o zwrot kosztów dojazdu_Grupa B2 - pobierz

Harmonogram III edycji kursu języka niemieckiego_Grupa A2 - pobierz

Harmonogram III edycji kursu języka niemieckiego_Grupa B2 - pobierz

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w III edycji projektu - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do III edycji_Grupa A2 - pobierz

Lista osób zakwalifikowanych do III edycji_Grupa B2 - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_III edycja - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej_III edycja - pobierz

Lista osób zwolnionych z II etapu rekrutacji_III edycja - pobierz

Oświadczenie dotyczące II etapu rekrutacji_III edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące II edycji:

Harmonogram II edycji kursu języka niemieckiego (grupa Szczecin) - pobierz

Harmonogram II edycji kursu języka niemieckiego (grupa Choszczno) - pobierz

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji projektu - pobierz

Lista uczestników zakwalifikowanych do II edycji (grupa Szczecin) - pobierz

Lista uczestników zakwalifikowanych do II edycji (grupa Choszczno) - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_II edycja (grupa Szczecin) - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_II edycja (grupa Choszczno) - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej_II edycja - pobierz

 

Informacje dotyczące I edycji:

Harmonogram I edycji kursu języka niemieckiego - pobierz

Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu - pobierz

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji projektu - pobierz

Harmonogram II etapu rekrutacji_I edycja - pobierz

Formularze rekrutacyjne odrzucone na etapie oceny formalnej - pobierz

 

 

Lider projektu: Partner projektu: